O firmi

Agranela d.o.o. je peduzeće koje se bavi otkupom, preradom, pakovanjem i daljim  plasmanom svojih proizvoda kako na domaće tako i na stano tržište.
Postoji i uspešno posluje od 2003. god. sa sedištem u Valjevu.

Pogoni za sušenje voća nalaze se u Šušeoci nadomak Valjeva i u Donjoj Šatornji nadomak Topole. U Šušeoci takođe postoji i savremeni pogon za preradu i pakovanje suvog voća.

Poslovna jedinica u Beogradu obavlja poslove izvoza i uvoza.

Dugoročno opredelenje i naš prevashodni cilj je proizvodnja kvalitetnih i zdravih proizvoda usaglašena sa svetskim standardima i propisima. Takođe smo opredeljeni za korišćenje savremenih i čistih tehnologija kao i kvalitetne i bezbedne polazne sirovine u cilju dobijanja kvalitetnog i zdravog proizvoda.


Copyright Agranela d.o.o. | Powered by Norma Reclamare 2016.